REGULAMIN

Regulamin zawodów pływackich

50 vs 1500

7 stycznia 2018 (niedziela)

50 m, 100 m, 400 m, 1500 m 

 CEL ZAWODÓW

 1. Propagowanie aktywności sportowej, w szczególności pływania oraz jazdy na rowerze.
 2. Promocja klubu sportowego TAM – TRIATHLONOWA AKADEMIA MŁODZIEŻY

 

ORGANIZATOR

 1. Platforma Sportów Wytrzymałościowych
 2. Władcy Wody
 3. Fundacja Pro Sport Pro Life

 

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS

 1. Zawody  odbędą się w 8 stycznia 2018 r.
 2. Miejsce zawodów: Basen WKS, ul.Racławicka 62, Wrocław
 3. Start: rozgrzewka: 9.30 – 10.00, Start wyścigów: 10.00- 12.30.
 4. Biuro zawodów: Recepcja Basenu, w dniu zawodów: 8.30 – 9.30.
 5. W biurze zawodów będą odbywały się zapisy, do wypełnienia limitu miejsc.
 6. Dystanse
  • 50 metrów dowolnym
  • 100 metrów dowolnym
  • 400 metrów zmiennym
  • 1500 metrów dowolnym.
 7. Limity czasowe:
  1. 50 metrów – 1 min.
  2. 100 metrów – 2 min 30 sek.
  3. 400 metrów – 9 min 30 sek. (płyniemy po 2 osoby na torze w odstępie 45 sek)
  4. 1500 metrów – 30 min (płyniemy po 4 osoby na torze, w odstępie 15 sek)

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW – 7 stycznia 2018

 • 8:30 – 9:30 – zapisy i wydawanie pakietów,
 • 9:30 – 10:00 – rozgrzewka,
 • 10:00 – start zawodników na 50 m, I rudna (8 startów)
 • 10:20 – start zawodników na 100 m, I rudna (6 startów)
 • 10:40 – start zawodników na 50 m, II rudna (3 starty)
 • 10:50 – start zawodników na 100 m, II runda (2 starty)
 • 11:00 – start zawodników na 400m (2 starty)
 • 11:20 – FINAŁ NA 50m
 • 11:25 – FINAŁ NA 100m
 • 11.30 – FINAŁ NA 1500m (1 lub 2 starty).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 26.03.2017 r. będą miały ukończone 16 lat, oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.
 2. Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair;  przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo! I jak wiecie sędziowie pilnują i będą to robić!
 3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko.
 4. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje opaskę na rękę, co umożliwi mu to wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.
 5. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie, umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe.
 6. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

 

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmujemy:
  1. przez formularz internetowy znajdujący się na stronie: 50vs1500.p-s-w.pl oraz www.datasport.pl.
  2. bezpośrednio w bazie zawodów w dniu zawodów.
 2. Limity uczestników:   50m – 100 osób, 100 m – 36 osób, 400 m – 24 osoby, 1500 – 36 osób.
 3. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze opłacą startowe. NIE decyduje data zapisania się.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z listy startowej po 7 dniach od zapisania się o ile nie opłacił startowego.

 

 KLASYFIKACJE

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn

Pierwsze 3 osoby w kategoriach OPEN, nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 5 osób!

 

NAGRODY

Open:

Miejsca I – III OPEN – trofeum CUDu

Miejsca I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki.

Szczegółowe nagrody podamy w późniejszym terminie – są uzależnione od budżetu zawodów.

 

OPŁATY STARTOWE

Wszystkie dystanse (CUD MAX, CUD MIN, Cross bike):

Opłaty startowe są uzależnione od kolejności wpłat i są możliwe poprzez płatności online w formularzu zapisów na stronie datasport.pl lub przelewem na poniższe dane. I tak:

 • 25 pln – dystans 50 m,
 • 45 pln – dystans 1500 m,

 

 • Wpłaty prosimy wpłącać na konto: Fundacja Pro Sport, ul.Racławicka 51/4, 53-149 Wrocław, PeKaO (73 1240 6768 1111 0010 6654 4622). (tytułem: 50vs1500, dystans, imię i nazwisko)

Faktury wystawiamy na żądanie, do 7 dni od wpłaty.

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

W przypadku rezygnacji z zawodów nie przysługuje zwrot środków, można przepisać na innego zawodnika.

W takim przypadku należy wysłać email pt: “przepisanie zawodnika” na adres: [email protected] 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy zawodnicy biorący udział w Cross Uraz Duathlonie jednocześnie biorą udział w klasyfikacji Dolnośląskiego Pucharu Sportów Wytrzymałościowych
 2. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 4. Zawodnicy podczas zapisów mogą skorzystać z płatnej opcji dodatkowego ubezpieczenia NNW.
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 6. Protesty należy składać pisemnie, w terminie do godziny 14.00 w dniu zawodów.
 7. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.
 8. Wszystkich zawodników startujących w zawodach Cross Uraz Duathlon obowiązuje niniejszy regulamin.
 9. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

 

PLATFORMA SPORTÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH